Lengre nedbetalingstid med refinansiering

En refinansiering er rett og slett å slette gammel gjeld ved å ta opp ny. Det vil si at man søker om et lån med bedre vilkår enn det man har i utgangspunktet, for så å betale ned den gamle gjelden. Det finnes flere steder, blant annet på internett, hvor man kan søke om å få refinansiert gammel gjeld, som på bank2.no.

Å refinansiere kan være en gunstig avgjørelse økonomisk sett. Grunnen til det er man får bedre vilkår på det lånet man har. Det er også mulig å samle flere smålån i et større lån. En refinansiering bør enten gi bedre rentevilkår eller lengre nedbetalingstid. Bedre rentevilkår vil gjøre at man betaler mindre hver måned. Det samme vil økt betalingstid gjøre, men da må man betale lengre på lånet.

Hvilke typer lån kan refinansieres?

I utgangspunktet er det ingen regler for hvilke lån som kan refinansieres. Det være seg kredittkortgjeld, forbrukslån, billån eller boliglån. Så spørs det om det lønner seg. De mest ugunstige lånene, altså de med høyest rente, er historisk sett kredittkortgjeld og forbrukslån. Disse lånene forrenter seg fort og man kan ende med en veldig høy totalsum som må betales ned, når man legger alt sammen.

Som nevnt tidligere, er det også mulig å samle flere smålån i et større lån, i tillegg til at man kan forhandle om rentevilkår og nedbetalingstid. Dette har en klar fordel, nemlig gebyrene. For hvert lån man har må man betale gebyr. Hvis man i stedet for å ha flere lån, kun har ett, sier det seg selv at man betaler mindre i gebyr.

Fordeler

Fordelene med refinansiering er egentlig de som er nevnt tidligere i artikkelen. Man kan få bedre rente, man kan samle smålån og slippe gebyrer, og man kan få økt nedbetalingstid. Alle disse aspektene med refinansiering kan føre til en bedre økonomisk hverdag for betaleren av gjelden. Dette skjer ved at den månedlige summen man betaler blir mindre enn den var tidligere, og man får mer å rutte med.

En annen fordel, som ikke er nevnt, er oversikt. Gjennom å refinansiere og samle smålån i ett lån, vil man kunne skaffe seg oversikt over sin økonomiske situasjon. Gjennom å skaffe seg oversikt kan man finne ut hvor mye penger man må få inn, og hvor mye man har igjen til å bruke når de faste månedlige beløpene er betalt inn hver måned.

Ulemper

Mange sier at man ikke skal betjene gjeld med annen gjeld. For det er nettopp det refinansiering er, å ta opp gjeld. Enkelte har gått i fella og fått refinansiert gjelden sin, men valgt å ikke betale ned den gamle gjelda. Da sitter man plutselig med dobbel gjeld og økte månedlige kostnader, noe som er lite gunstig. Derfor må refinansieringen dekke gammel gjeld først.

En annen ulempe er hvis man velger å få økt nedbetalingstid på lånet eller lånene dine. Dette vil minske den månedlige utgiftsposten for gjeld, men øke totalsummen hvis man ser på lånet i sin helhet. Grunnen til det er enkel. Jo lengre tid man bruker på å betale ned gjeld, desto lengre tid har pengene på å forrente seg. Dette kan være en ulempe med denne typen refinansiering.

Alternativer

Det finnes også andre alternativer hvis man sliter med høye gjeldskostnader. Det første man bør gjøre er å skaffe seg en oversikt over inntekter og utgifter hver måned. Ser man at det ikke går opp, kan man for eksempel tenke på å øke inntektssiden før man refinansierer. Dette kan for eksempel gjøres gjennom å ta en ekstrajobb eller selge personlige eiendeler man ikke trenger.

Et annet alternativ er å låne penger hos venner eller bekjente, som man stoler på, og som stoler på en. På denne måten slipper man å betale renter på lånet, og det vil minske de månedlige utgiftene. Dette kan likevel være et minefelt, da det bygger på stor tillit mellom låntaker og utlåner. Det bør lages en skriftlig avtale som fastsetter hvor mye som skal betales ned hver måned.

Oppsummering

  • Refinansiering gir lavere månedskostnader
  • Økt nedbetalingstid er mulig
  • Bedre rentevilkår

Refinansiering kan enten gjøres ved å samle smålån, øke nedbetalingstiden eller ved å få bedre rentevilkår. Det finnes både fordeler og ulemper ved å gjøre dette, men for mange er det et godt alternativ. Det finnes også andre alternativer, som kan være like gunstige, litt avhengig av hvilken situasjon man er i. Det som i alle fall er sikkert, er at en slik avgjørelse bør tenkes grundig gjennom.