Refinansiering med lav rente

Det finnes mange gode grunner til å refinansiere gjeld. Refinansiering kan hjelpe til med å gi både et nytt overblikk over egen økonomiske situasjon, men også hjelp til å spare penger. Det kan være mange årsaker som også ligger bak at du befinner deg i en situasjon der du ser deg nødt til å refinansiere lån. I denne artikkelen er det samlet gode råd til deg som lurer på hva refinansiering er og hvordan du går frem for å søke om det.

Hva betyr refinansiering?

Refinansiering innebærer at du erstatter den gjelden du allerede har med et nytt lån. Hovedmålet med å refinansiere allerede etablert gjeld er å få bedre betingelser i et nytt lån enn det du allerede har. Å få bedre betingelser kan blant annet innebære at den effektive renten blir senket eller at lånets nedbetalingstid forlenges.

Dersom du refinansierer slik at den effektive rentesatsen går ned, vil du kunne betale inn et terminbeløp som består av en større andel av gjelden. På denne måten vil du kunne bli ferdig med å betale ned lånet raskere enn om rentesatsen er høy.

I tillegg til at du kan bli kvitt gjelden din raskere, vil du i mange tilfeller oppleve en økt økonomisk oversikt. Dette gjelder spesielt i de tilfeller der du har hatt mange forskjellige lån. Med en refinansiering vil du samle alle lån i ett større og dermed bare ha dette å forholde deg til.

Det er mange årsaker til at du kan ha havnet i en økonomisk situasjon der du har mistet kontrollen eller oversikten. Dette kan dreie seg om en plutselig og uventet permittering eller et samlivsbrudd. Det kan også dreie seg om en nedgang i inntekt eller sykdom. I slike situasjoner kan det være lurt å se på mulighetene for å refinansiere gjelden sin.

Ulike typer refinansiering

Når det er snakk om refinansiering, så skiller vi mellom fire ulike måter å forstå begrepet på:

 • Refinansiering av et lån: Du tar opp et nytt lån for å erstatte lånet. Dette betyr i all enkelhet å restarte lånets løpetid og forhåpentligvis får bedre rente.
 • Å samle flere lån til ett større lån: Har du mange små lån kan du samle alle disse til ett større lån. Da har du kun ett lån å forholde deg til og bare en rentekostnad.
 • Betale et eksisterende lån med et nytt lån: Du betaler ut et eller flere lån og tar opp nytt lån med bedre betingelser.
 • Å bake inn et mindre lån i et større lån: Som for eksempel et forbrukslån bakes inn i et boliglån for å bedre renten og betale ut gammelt lån.

Hvorfor skal du refinansiere?

Du kan refinansiere alle type lån, men lån som har høy rente og lav nedbetalingstid er de lånene som det lønner seg å refinansiere. Hovedformålet med å refinansiere er å få mer økonomisk rom i hverdagen og en helhetlig større oversikt. Det får du dersom du får samlet det meste du har av gjeld. Vi har samlet noen andre gode grunner til hvorfor du bør vurdere refinansiering som en løsning.

Lavere rente med refinansiering

Dersom du har et kredittkort, vil dette som ofte ha en relativt høy effektiv rente opp mot 30%. Kan du derimot sørge for å bake dette inn i et forbrukslån med en rente som er noe lavere, vil du kunne spare penger på dette. Et forbrukslån er, i likhet med et kredittkort, et lån som ikke krever sikkerhet når du tar opp lånet. Begge lånetyper har høy rente, men kredittkort har høyere enn forbrukslån.

Med et forbrukslån gjøres det en individuell vurdering av deg og din økonomi og kredittvurdering vil kunne påvirke rentesatsen du får. Du har store muligheter for å få et lån som gir bedre rentesats enn med et kredittkort.

Det er i tillegg verdt å nevne at et kredittkort kun gjør deg ansvarlig for det du faktisk har brukt. Har du i tillegg mulighet til å betale inn det du har brukt innenfor den rentefrie betalingsutsettelsen behøver du ikke å betale renter. Rentefri betalingsutsettelse ligger normalt mellom 30 – 60 dager. Husk likevel at dersom du ikke får betalt ut dette, blir det fort dyrt.

Lavere månedlige utgifter

Når du velger å refinansiere forbruksgjelden din og ta opp et nytt lån, slipper du å betale mer enn ett termingebyr i måned. Med alle lån følger det termingebyr og etableringsgebyr Det er blant annet dette som ligger til grunn for utregningen av den effektive renten for et lån. Har du færre lån betyr også dette lavere utgifter. Og da ikke bare i form av at du får lavere renter, men færre gebyrer som er tilknyttet lånet.

Når du velger å refinansiere gjelden din i ett lån, vil du også være garantert at totalkostnadene blir lavere enn hva du har i dag. Det kan imidlertid bety at de månedlige kostnadene blir høyere. Du vil likevel betale ned lånet raskere og totalt sitte igjen med mer.

Få bedre kontroll over egen økonomisk hverdag

Det finnes få andre måter å rydde opp i økonomien sin på, enn ved å refinansiere. Ved å samle all gjeld du har, være seg kredittkort, smålån eller private lån, i en regning, har du kun denne regningen å forholde deg til. Når du har mange smålån og andre lån, vil dette kreve at du har god kontroll for å holde tritt. Med refinansiering slipper du dette. Du vil i tillegg oppleve å ha mer oversikt over hva som skal ut og hva som kommer inn. Dette vil i tillegg føre til at du opplever en økt økonomisk trygghet.

Hvordan søke om refinansiering?

Om du befinner deg i en situasjon der du ønsker å få refinansiert gjelden din er det to ulike søknadsprosesser. Dette avhenger av om du skal søke om refinansiering med eller uten sikkerhet.

Refinansiering med sikkerhet

Den vanligste måten å refinansiere med sikkerhet er å bake inn et nytt lån i et allerede etablert boliglån. Du må dokumentere hva slags gjeld og hvor mye den utgjør når du søker om refinansiering. Dersom gjelden du ønsker refinansiert er høyere enn andelen du eier av boligen, kan du be om en ny verdivurdering. Bolig er en sikker investering og øker stort sett i verdi.

Når du refinansierer ved hjelp av å bake inn et nytt større lån i boliglånet, vil boliglånet ditt naturlig nok øke. Det samme kan renten. Du vil likevel få en lavere rente sammenlignet med for eksempel et forbrukslån eller kredittlån. 

Refinansiering uten sikkerhet

Prosessen med å søke om refinansiering uten sikkerhet er fult mulig. Den er noe mer omstendig enn ved refinansiering med sikkerhet. Når du refinansierer uten å stille sikkerhet, pantsetter du ikke annet enn inntekten din. Du må dermed kunne dokumentere alt du har av inntekt og hvilken type gjeld du skal refinansiere. Banken må vite at du har tenkt til å snu situasjonen din. De ønsker også at du har en plan om hvordan å ikke havne i en lignende situasjon igjen. Les mer om dette på Refinansiere.net/refinansiering-uten-sikkerhet.

Gjeld det er viktig at du dokumenterer er: 

 • Boliglån
 • Billån
 • Studielån
 • Private lån
 • Forbrukslån, smålån, kredittkort og mikrolån

Dersom du har mistet oversikten over utestående gjeld du har, kan du bruke gjeldsregisteret for å få en oversikt. Når du har dokumentert gjeld er banken også avhengig av å vite hvilken inntekt du har. Du må derfor dokumentere dette. Inntekt kan blant annet være:

 • Lønn, trygdeytelser og eller pensjon
 • Barnebidrag
 • Eventuelle leieinntekter
 • Studiestipend
 • Arv
 • Feriepenger
 • Skattepenger

Det er viktig at banken får et så riktig bilde av deg og din økonomi som mulig for å best kunne vurdere søknaden din om refinansiering.

Svar på søknad om refinansiering

En søknad om refinansiering behøver ikke å ta lang tid. Det er likevel en godt utgangspunkt å vite at jo mer komplisert en lånesøknad er, desto lenger tid tar behandlingen. I noen tilfeller må banken innhente flere opplysninger fra deg, og da er dette som avgjøre hvor lang tid ting tar. Banken behandler alle lånesøknader individuelt.